Postgresql Dblink

Postgresql Dblink,Dblink iki postgresql sunucu arasında veri aktarımı için gereklidir.

Dblink kullanımı diğer veritabanlarına benzer yapıdadır fakat bu yapıyı kullanabilmemiz için extension paketini akfit hale getirmemiz gerekiyor.

Sonraki makalelerimde PostgreSQL ve  Oracle , PostgreSQL ve MSSQL arasında Dblink kurulumlarını anlatacağım.

Aşağıdaki komut yardımı ile dblink’i aktif hale getiriyoruz.

CREATE EXTENSION dblink;

Aktif hale getirdikten sonra aşağıdaki komutu kullanarak bağlanabilirsiniz.

Aşağıdaki sorgu’da kullanılan  parametreleri aşağıdaki tablo’da bulabilirsiniz.

  • host=192.168.87.154 –> bağlanmak istediğiniz sunucu IP’si
  • user=postgres –> bağlanmak istediğiniz postgresql’de yetkisine sahip kullanıcı
  • password=P@sSWoRD1! –> bağlanmak istediğiniz postgresql’de yetkisine sahip kullanıcı şifresi
  • dbname=link_d1′ –> bağlanmak istediğiniz postgresql’deki veritabanı ismi
  • ‘select id,ad from db_lnk1’ –> bağlanmak istediğiniz postgresql’den çekmek istediğiniz sorgu
  • linktable(id int, ad varchar(150 –> linktable benim verdiğim bir isim. Siz başka bir isim de verebilirsiniz. linktable içinde sorgumuzda kullandığımız db_lnk1 isimli tablo’daki kolonların tip’lerini belirttik.
select id,ad from dblink('host=192.168.87.154 user=postgres password=P@sSWoRD1! dbname=link_d1', 'select id,ad from db_lnk1') as linktable(id int, ad varchar(150));

Bu iki sunucu arasında dblink ile sorgu çekebilmek için iki sunucu’nun postgresql port’ları üzerinden konuşabilmesi gerekiyor.

Kurumunuzda firewall kullanıyorsanız ilgili ekipten ilgili port’lar için karşılıklı erişim talep etmelisiniz.

Eğer firewall kullanmıyorsanız ve pg_hba.conf dosyasında kısıtlama yaptıysanız bu iki sunucu arasında erişimin açık olması için gerekli tanımlamaları yapmalısınız.

 

Loading