Postgresql Between Komutu

Veritabanın da bulunan tabloda iki değer arasında ki verileri çekmek için(ilk ve son değer de dahil olmak üzere) between komutunu kullanabilirsiniz.

Between komutunun syntax’ı ve kullanımına örnek aşağıdaki gibidir.

Syntax: SELECT*FROM Tablo_adı Where kolon_adi BETWEEN ilk_deger  AND son_deger;

 

 SELECT *FROM d1 WHERE s BETWEEN 28056 AND 30000;

Yukarıdaki sorgu da d1 tablosundaki “28056”  ile “30000” değerleri arasındaki kayıtları sorgulamamız için  kullanılır.

Loading

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa