Linux Cat komutu

Linux Cat komutu,Cat komutu bir text dosyasının içerisinde ki dosyaları görmemizi sağlar. Vi,vim,nano gibi text editörleriyle text dosyası içerisinde okuma ve yazma yapabiliyoruz  fakat cat komutu ile sadece okuma yapabiliyoruz.

cat /home/farukerdem/textdosyasi

Yukarıdaki komut çıktısı  aşağıda görüldüğü gibi sadece okuma yaptığı için içerisinde veri okunduktan sonra çıktıyı vererek komutu sonlandırıyor.

Loading