PostgreSQL Rol Kimlik Doğrulama Yöntemleri (trust,md5,sha256,ident)

PostgreSQL de kimlik doğrulaması yapılırken pg_hba.conf ile postgresql.conf devreye girmektedir. Kullanıcı postgresql e bağlanması için ilk olarak pg_hba.conf dosyasına bakar burada kullanılan yönteme göre doğrulamayı yapar , doğrulama sonucunda user şifre kontrolüne geçilir ve user sifre doğru ise bağlantı sağlanır. pg_hba.conf üzerinden ip bazlı, ip bloğu bazlı veya kullanıcı bazlı kısıtlamalar koyabiliriz.

 34 total views,  1 views today