PostgreSQL SUBQUERY NOT IN Kullanımı

NOT IN cümlesini Türkçe karşılığı içerisinde olmayan anlamına gelmektedir.

 38 total views