Etiket: pg_tablespace

Postgresql  de Tablespace İçindeki Objeleri Görmek

Postgresql de Tablespace İçindeki Objeleri Görmek

Tablespaceler oluşturdunuz ve bunların içinde neler olduğuna bakmak istediniz fakat nasıl bakacağınızı bilmiyorsanız aşağıdaki script size yardımcı olacaktır.

select relname from pg_class where reltablespace=(select oid from pg_tablespace where spcname='TABLESPACE_ADI');

 

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa