PostgreSQL Truncate

Truncate delete ile aynı işi yapmaktadır fakat delete komutundan farkı hiçbir koşulu gözetmeksizin tabloda ki verileri siler. Koşul belirtmeksizin derken gerçekten de koşul belirtemiyoruz TRUNCATE cümlesinde WHERE koşulu kullanamıyoruz.

 12 total views