PostgreSQL UPSERT

PostgreSQL open source  bir veritabanıdır ve bu nedenle gelişime açık ve sürekli geliştirilen veritabanlarından birisidir. PostgreSQL 9.5 ile hayatımıza giren UPSERT özelliği, tabloda  kayıt yoksa insert yapar ,var ise belirtilen kolonu update yapmak için kullanılan kavramdır.

 49 total views