PostgreSQL UPDATE kullanımında WHERE Kullanımı

UPDATE cümlesi çok kullanılışlı ve faydalı olmasının yanı sıra büyük sorunlara yol açabiliyor . Yanlış kullanım sonucu tablo da sadece belirli kayıtlar yerine bütün kayıtları update edebilirsiniz. Bu hataya düşmemek için where cümlesini kullanıyoruz

 29 total views