PostgreSQL SELECT INTO Kullanımı

Select INTO ise Select cümleciği ile kullanılan ve select sonucunda gelen verileri temp  yani temporal tabloya ve isterseniz veri tipleri uyuşan farklı bir tabloya da dataları aktarabilirsiniz.

 90 total views