PostgreSQL ORDER BY ile Veri Sıralama

Bir tablodan veri sorgulandığında ,veriler eklenme sırasına göre  listelenir. ORDER BY komutu ile bu sıralamayı , küçükten büyüğe, alfabetik sıralamaya göre sıralanabilir.

 48 total views