PostgreSQL Nullıf Nedir?Nasıl Kullanılır?

Nullif fonksiyonu , parantez içerisinde belirtilen iki değerin birbiri ile aynı olması durumunda NULL değer döndürür. İki değer birbirinden farklı ise ilk verilen değeri döndürür .

 39 total views