Postgresql de Tablespace İçindeki Objeleri Görmek

Tablespaceler oluşturdunuz ve bunların içinde neler olduğuna bakmak istediniz fakat nasıl bakacağınızı bilmiyorsanız aşağıdaki script size yardımcı olacaktır.

select relname from pg_class where reltablespace=(select oid from pg_tablespace where spcname='TABLESPACE_ADI');