PostgreSQL DISTINCT ile Tekil Veri Çekmek

DISTINCT  cümlesi bir tabloda ki birden fazla aynı kaydın sadece birini göstermeye yarayan SQL cümlesidir.

 11 total views