SQL Server da Kullanıcıların Kendi Şifresini Değiştirmesi

SQL Server da kullanıcılar bazı durumlarda kendi şifrelerini değiştirmek isteyebilir. Büyük sistemler yönetiyorsanız bunları tek tek değiştirmek  uzun zaman alabilir .

Aşağıdaki script yardımıyla kullanıcıların kendi şifrelerini değiştirmesi için yetkiler verebiliriz.

select 'GRANT ALTER ON LOGIN:: '+s.name+' to '+s.name from master..syslogins s
where name not like '%NT%'  AND name not like '%#%' AND name not in ('sql_kullanıcı_ekleyebilirsiniz','sa')
order by s.[name] asc

 

 109 total views,  1 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa