SQL de Sysadmin yetkisine sahip kullanıcıları görüntülemek

Bazı durumlarda sysadmin yetkisine sahip kullanıcıları görmek isteriz manuel olarak ssms üzerinden loginlere tek tek bakmaktan ise aşağıda ki T-SQL ‘i  kullanarak listeyebilirsiniz.

Aşağıda ki T-SQL de SQLServer Authentication ve Windows Authentication loginlerin sysadmin olanları görüntülenmektedir.

SELECT 
 USER_NAME(grantee_principal_id) AS 'User'
 , state_desc AS 'Permission'
 , permission_name AS 'Action'
 , CASE class
 WHEN 0 THEN 'Database::' + DB_NAME()
 WHEN 1 THEN OBJECT_NAME(major_id)
 WHEN 3 THEN 'Schema::' + SCHEMA_NAME(major_id) END AS 'Securable',dr.authentication_type_desc
FROM sys.database_permissions dp
join sys.database_principals as dr on dp.grantee_principal_id=dr.principal_id
WHERE class IN (0, 1, 3)
AND minor_id = 0 
and USER_NAME(grantee_principal_id) not like 'public'

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa