PostgreSQL View Üzerinden Delete Yapmak

PostgreSQL View Üzerinden Delete Yapmak, önceki yazılarımda view nedir? View üzerinden nasıl insert yapılır bunlardan bahsetmiştim  ve view üzerinden insert,update gibi işlemler yapılırken viewler içerisinde bulunan koşullara ve viewi oluşturan tablo veya tabloların constraint,unique,primary key ,foreign key,unique , where koşullarına dikkat edilmesinden bahsetmiştim.

Bu yazımda önceden tanımladığımız velilerin adı ,soyadı ve telefon bilgilerini çeken viewimizde delete işlemi yaparak view içerisinde ki tablodaki veriyi sileceğiz.

İlk olarak verilerimizi görelim.

Adi ayşe olan kaydi view üzerinden silelim.

Select çekerek verimizin silindiğini teyit edelim.

Loading