PostgreSQL Tarih Fonksiyonları

PostgreSQL Tarih Fonksiyonları,PostgreSQL de  tarih işlemler için birden fazla hazır fonksiyonlar bulunmaktadır.  Önceki yazımda Matematiksel ve metinsel   fonksiyonlardan bahsetmiştim bu  yazımda onlardan farklı olarak en çok kullanılan tarih fonksiyonlara değineceğim.

Aşağıda tarih fonksiyonları ve bu fonksiyonlar için örnekleri bulabilirsiniz.

Function Açıklama ve Örnekleri

 

AGE()

İki tarih arasında gün ,ay, yıl farklarını göstermektedir.

 

select age(current_date,’1991.08.20′)

CURRENT DATE

Çalıştırıldığı zamanda ki tarih bilgisini verir.

 

select CURRENT_DATE

 

CURRENT_TIME

 

Çalıştırıldığı zamanda ki  saat bilgisini verir.

 

select CURRENT_TIME

 

DATE_PART()

 

Belirtilen tarih deki gün,ay,yıl parametresini yazdırmak için kullanılır.

 

SELECT date_part(‘year’, TIMESTAMP ‘2020-11-23 20:38:40’);

SELECT date_part(‘month’, TIMESTAMP ‘2020-11-23 20:38:40’);

SELECT date_part(‘day’, TIMESTAMP ‘2020-11-23 20:38:40’);

 

Date_part yöntemi ile iki zaman arasında ki farkı bulmak

 

SELECT DATE_PART(‘year’, ‘2012-01-01’::date) – DATE_PART(‘year’, ‘2011-10-02’::date);

EXTRACT()

 

DATE_PART() fonksiyonu ile benzemektedir.

 

SELECT EXTRACT(year FROM TIMESTAMP ‘2020-11-23 20:38:40’);

SELECT EXTRACT (month FROM TIMESTAMP ‘2020-11-23 20:38:40’);

SELECT EXTRACT(day FROM TIMESTAMP ‘2020-11-23 20:38:40’);

 

ISFINITE()

 

Tarih formatlarını vs. test etmek için kullanılır.

 

SELECT isfinite(timestamp ‘2020-11-23 20:38:40’);

DATE_TRUNC()

 

Belirtilen tarihi yıl,ay,gün olarak sıfırlamak için kullanılır.

 

SELECT date_trunc(‘YEAR’, TIMESTAMP ‘2020-11-23 20:38:40’);

 

Loading