Postgresql Schema Owner Değiştirmek

Postgresql Schema Owner Değiştirmek

PostgreSQL de şema oluşturdunuz fakat ownerını değiştirmediniz  ya da şema oluştururken ownerını değiştirmek istiyorsanız aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

Şema oluştururken  ownerını değiştirmek için :

CREATE SCHEMA aa   AUTHORIZATION faruk;

Şema oluştururduktan sonra   ownerını değiştirmek için :

ALTER SCHEMA d1     OWNER TO faruk4;

Loading

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa