PostgreSQL Pl\perl dilinde fonksiyon örneği

PostgreSQL de birden fazla dilde postgresql yazılabileceğini önceki yazılarımda bahsetmiştim . Bu yazımda plperl örneğini anlatacağım.

Plperl dilini kullanmak için hangi işletim sistemini kullanıyorsanız onun üzerinde perl için gerekli kurulumları yapmanız gerekir.

CREATE FUNCTION search_name(employee,text,integer) RETURNS text AS '
  my $emp = shift;
  my $Text = shift;
  my $Case = shift;
  if (($Case > 0) && ($emp->{''name''} =~ /\\Q$Text\\E/i)) 
   { return $emp->{''name''}; }
  elsif ($Case > 0) {return "";}
  elsif ($emp->{''name''} =~ /\\Q$Text\\E/) 
    {  return $emp->{''name''}; }
  else { return "";}
' LANGUAGE 'plperl';

 

 314 total views,  1 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa