PostgreSQL Offset Komutu

PostgreSQL Offset Komutu, offset komutunu örnek üzerinden anlatacak olursak id kolonumuz var  ve id kolonumuz daki  ilk 20 kayıttan sonrasını görmek istiyoruz bunun için offset komutunu kullanabiliriz.

Aşağıdaki komut yardımı ile ilk 20 satırdan sonraki 30 kayıta ulaşmış oluyoruz.

SELECT *
FROM personel
ORDER BY id   asc
OFFSET 20 ROWS 
FETCH NEXT 30 ROWS ONLY;

 

Yukarıdaki örnekte ORDER BY komutu ile küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır ve  OFFSET 20 ROWS komutu ile 20 kayıttan sonraki kayıtlar ile ilgili işlem yapılsın diye belirtmiş oluyoruz. FETCH NEXT 30 ROWS ONLY komut ile de offsetten komutu ile kullandığımız için 20 den sonraki 30 kayıt üzerinde işlem yap demiş oluyoruz.

Loading