PostgreSQL de Kolonun Veri Tipini Değiştirmek

Uygulamamız için normalizasyon kurallarına dikkat ederek veritabanın içine tablo oluşturduk fakat oluşturduğumuz tablonun içinde kolonun veri tipini farklı oluşturmuşuz bundan dolayı drop create yapmanıza gerek yok .Aşağıdaki komutu kullanarak kolonun veri tipini değiştirebilirsiniz. Farklı bir senaryoda söyleyecek olursak tablonun içine verileri insert ettiniz fakat ederken data tipinin karakter sayısından daha fazla karaktere ihtiyaç duyduğunu gördünüz böyle durumlarda PostgreSQL bunu iki şekilde yapar .Birisi tablo re-create’i  diğeri ise tablonun point’ni değiştirerek gerçekleştirir.

Re-create işleminde  tablo temp alanında içinde datalı bir şekilde oluşturulur ve sonrasında  fiziksel tablo drop -create yapılarak tekrardan içinde veriler olacak şekilde oluşturulur ve fiziksel tablo yeni değerlerle oluşturulduktan sonra ve içindeki datalar insert edildikten sonra temp de oluşan tablo silinir.

 

İkinci yöntem ise tabloda meta datasın da tutulan bilgiyi değiştirerek re-create işlemi olmadan gerçekleşir.


Aşağıdaki komut ile yada pgadmin benzeri uygulamalar ile yapabilirsiniz.
 

ALTER TABLE tablo_adi ALTER COLUMN kolon_adi TYPE yeni kolon tipi ;

 

ALTER TABLE d1 ALTER COLUMN column5 TYPE varchar(22) ;

 

 

Loading