PostgreSQL Aritmetik Fonksiyonlar

PostgreSQL Aritmetik Fonksiyonlar,PostgreSQL de sayılar veya  iki kolon arasında toplama ,çıkarma,bölme,çarpma karekökünü alma ,faktoriyelini almak gibi işlemleri kolaylıkla aşağıdaki tablo da verilen simgeler ile yapabilirsiniz.

 

Operator

Açıklama

Örnek

Sonuç

+

Toplama

2 + 3

5

Çıkarma

2 – 3

-1

*

Çarpma

2 * 3

6

/

Bölme

4 / 2

2

%

Mod Alma

5 % 4

1

^

Üssü ifade soldan sağa doğru

2.0 ^ 3.0

8

|/

Karekök

|/ 25.0

5

||/

Küp kök

||/ 27.0

3

!

Faktoriyel

5 !

120

@

Mutlak değerini alma

@ -5.0

5

=

Eşittir

5=5

5

!=

Eşit değildir.

<>

Eşit değildir.

Büyüktür

<

Küçüktür

>=

Büyük eşittir

<=

Küçük eşittir

 

Bazı operatörleri kullanarak örneklerimizi yapalım:

Toplama : Toplama işlemini belirttiğimiz sayıları toplayarak yada integer veri tipinde ki kolonları toplayarak da yapabiliriz.

Ogrenci tablomuzda bulunan vize ve final kolonları integer veri tipine sahip bunları toplayalım.

Yukarıdaki örnekte 3 öğrencinin vize ve final notunu topladık ve bunların hangi öğrenciye ait olduğunu gördük fakat biz vizenin %40 ‘nı alıp vizenin %70 ‘ni alsın ve toplam geçer notu söylemesini isteseydik nasıl yapardık?

Gelin bunu beraber yapalım.

Yukarıdaki örnek de ilk olarak vizede bulunan değerleri 0.40 ile çarparak %40 nı almış olduk sonra %70 ni almak için final kolonunu 0.70 ile çarptık ve iki kolondan gelen sonucu topladık .

Yukarıdaki örnek te belirtilen değerin faktoriyel değerini bulduk.

Loading