ElasticSearch 7.9 Kurulumu

ElasticSearch Search Engine veritabanı olduğundan ve genel terimlerini ElasticSearch Nedir? Nasıl Kurulur? yazımda anlatmıştım.Bu yazımızda   ElasticSearch’ün 7.9.1-1 versiyonunu kuracağız 

İlk olarak repositoryimizi  oluşturalım. vi komutu ile aşağıdaki şekilde yazıyoruz.

vi /etc/yum.repos.d/kibana.repo

vi editörü ile repoyu açıyoruz ve aşağıdaki yazıyı i tuşunu bastıktan sonra kopyalıyoruz.

[kibana-7.x]
name=Kibana repository for 7.x packages
baseurl=https://artifacts.elastic.co/packages/7.x/yum
gpgcheck=1
gpgkey=https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch
enabled=1
autorefresh=1
type=rpm-md

Yukarıdaki yazıyı eksiksiz şekilde kopyaladıktan sonra :wq! yazarak kaydedip çıkıyoruz. Repomuz oluştuğunu aşağıdaki komut yardımı ile kontrol edelim.

 ls -lrh /etc/yum.repos.d/
Aşağıdaki gibi kibana.repo şeklinde oluşması gerekiyor.Güncel Repo olduğu için aşağıdaki yum komutunu çalıştırdığımızda 7.9.1-1 paketini kurulacaktır.

yum install elasticsearch -y
Kurulum tamamlandıktan sonra servisi enable ediyoruz.

systemctl enable elasticsearch.service

Servisimiz enable edildikten sonra servisi başlatalım.

systemctl start elasticsearch.service

Elasticsearch servisimiz şuan ayakta ve kullanılmaya hazır . Aşağıdaki komut yardımı ile servisimizin durumunu kontrol edelim.

systemctl status elasticsearch.service

 

 

Loading