Ay: Şubat 2019

MSSQL ,Veritabanı Bazlı CPU Kullanım Oranları

MSSQL ,Veritabanı Bazlı CPU Kullanım Oranları

MSSQL  instance , veritabanı,sorgu bazlı  cpu kullanım oranlarını çıkarabiliriz. Aşağıdaki T_SQL de veritabanı bazlı cpu kullanım oranlarını listeleyebiliriz.

WITH CPU_Kullanım_Oranları
AS
(SELECT 
 dmpa.DatabaseID
, DB_Name(dmpa.DatabaseID) AS [Database]
, SUM(dmqs.total_worker_time) AS CPUTimeAsMS
FROM sys.dm_exec_query_stats dmqs 
 CROSS APPLY 
 (SELECT 
 CONVERT(INT, value) AS [DatabaseID] 
 FROM sys.dm_exec_plan_attributes(dmqs.plan_handle)
WHERE attribute = N'dbid') dmpa
GROUP BY dmpa.DatabaseID)

 SELECT 
 [Database] 
 ,[CPUTimeAsMS] 
 ,CAST([CPUTimeAsMS] * 1.0 / SUM([CPUTimeAsMS]) OVER() * 100.0 AS DECIMAL(5, 2)) AS [CPUTimeAs%]
FROM CPU_Per_Db
ORDER BY [CPUTimeAs%] DESC;

 

Loading

MSSQL Veritabanı Bazlı Memory Kullanım Oranları

sql server database memory usage,sql server limit memory usage per database,sql server memory usage by database ,sql server memory usage per database

Loading

Pgtune ile PostgreSQL.conf Konfigürasyonları

Pgtune ile PostgreSQL.conf Konfigürasyonları

Postgresql pgtune ,PostgreSQL yalın halde tutulmuş veritabanıdır ve konfigurasyonlar yapmadan belirli bir süreye kadar çalışmaya devam eder fakat veritabanlarında yük oldukça problemler çıkmaya başlayacaktır.

Sorunların çıkmaması ve performans kaybı yaşanmaması için  sistem ve kullanılan kaynaklara göre gerekli çalışmaları yapmamız gerekir. Bunun için postgresql.conf dan gerekli konfigurasyonları yapmanız gerekecektir .postgresql.conf dosyasını ve sistemi sizin verdiğiniz parametreleri baz alarak yapan bazı toollar bulunmaktadır fakat bu toollar yerine sizin sistemi izleyerek gerekli parametreleri belirlemenizi tavsiye ederim.Fakat ilk kez postgresql kurulumu yaptınız ve  standart konfigurasyonlarda kalmasın diyorsanız bahsedeceğim pg_tune aracını kullanabilirsiniz.

 PgTune  sistem analizi ve  parametrelere göre önerilen konfigurasyon karşımıza çıkıyor.

Pg_tune ile ilgili  dosyaları indirmek için aşağıdaki linkten faydalanabilirsiniz.

https://github.com/le0pard/pgtune

Linkte belirtilen dosyaları indirdikten sonra indirilen dizine girerek aşağıdaki komutlar yardımı ile pgtune’u çalıştırıyoruz.

pgtune’u çalıştırırken aşağıdaki gibi postgresql.conf pathini girmemiz gerekiyor .Aşağıdaki komutu çalıştırarak farklı kullanımlarını görebiliriz.

./pgtune --help

Aşağıda connection sayısını belirterek önerilen konfigurasyonları aşağıdaki şekilde görebilirsiniz.

./pgtune -i /var/lib/postgresql/10/data/postgresql.conf  -c 1000

Bu size karışık geldiyse  aşağıda linki verilen sitede DB versiyonu ,işletim sistemi ,DB tipi ,total memory,cpu ve connection sayıları ve disk ile ilgili değerleri girerek verilen  konfigurasyonu kullanabilirsiniz. 
 
https://pgtune.leopard.in.ua/#/

Yukarıdaki linkte sitede pg_tune aracını kullanarak hesaplamalar yapacaktır.

 

Loading

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa