Ay: Kasım 2018

make: gcc : Command not found make:*** [oracle_fdw.o] Error 127 Hatası ve Çözümü

make: gcc : Command not found make:*** [oracle_fdw.o] Error 127 Hatası ve Çözümü

Yüklemek istediğiniz extension paketi için bazen standart  kurulumlar yetmez bunun sebebi kullanacağınız extensionın farklı bağımlılıkları olduğundan dolayıdır.Bağımlılıkları yüklemeden  Make komutunu çalıştırdığınızda  aşağıdaki gibi hata alıyorsanız bunun sebebi gerekli paketlerin olmamasından dolayıdır.

gcc -O2 -g -pipe -Wall -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fexceptions -fstack-protector-strong –param=ssp-buffer-size=4 -grecord-gcc-switches -m64 -mtune=generic -DLINUX_OOM_SCORE_ADJ=0 -Wall -Wmissing-prototypes -Wpointer-arith -Wdeclaration-after-statement -Wendif-labels -Wmissing-format-attribute -Wformat-security -fno-strict-aliasing -fwrapv -fexcess-precision=standard -fPIC -I/sdk/include -I/oci/include -I/rdbms/public -I/usr/include/oracle/18.3/client -I/usr/include/oracle/18.3/client64 -I/usr/include/oracle/12.2/client -I/usr/include/oracle/12.2/client64 -I/usr/include/oracle/12.1/client -I/usr/include/oracle/12.1/client64 -I/usr/include/oracle/11.2/client -I/usr/include/oracle/11.2/client64 -I/usr/include/oracle/11.1/client -I/usr/include/oracle/11.1/client64 -I/usr/include/oracle/10.2.0.5/client -I/usr/include/oracle/10.2.0.5/client64 -I/usr/include/oracle/10.2.0.4/client -I/usr/include/oracle/10.2.0.4/client64 -I/usr/include/oracle/10.2.0.3/client -I/usr/include/oracle/10.2.0.3/client64 -I. -I. -I/usr/include/pgsql/server -I/usr/include/pgsql/internal -D_GNU_SOURCE -I/usr/include/libxml2   -c -o oracle_fdw.o oracle_fdw.c

make: gcc: Command not found

make: *** [oracle_fdw.o] Error 127

 

Yukarıdaki hatanın çözümü için   aşağıdaki paketi yüklemeniz gerekmektedir.

yum install gcc

 

 1,523 total views

PostgreSQL için Oracle Client Kurulumu

PostgreSQL için Oracle Client Kurulumu

Oracle_client  localinizden uzak Oracle veritabanlarına bağlanmanız için gereklidir. Oracle_client ile localinizden  oracle’a bağlanmanız için gereklidir. Postgresql de Oracle_fdw için bu kurulumun aşağıdaki gibi yapılması gerekiyor.

 1,607 total views,  1 views today

Oracle_fdw   oracle_utils.c:22:17: fatal error: oci.h: No such file or directory   hatası çözümü

Oracle_fdw oracle_utils.c:22:17: fatal error: oci.h: No such file or directory hatası çözümü

 

Oracle_fdw de make yaparken yukarıdaki gibi hata alıyorsanız bunun sebebi ORACLE_HOME için dizin belirtmediğinizden kaynaklanıyor .

Bu hatanın çözümü için  LD_LIBRARY_PATH pathini belirttiğiniz yer ile oracle_home pathini aynı belirtmemiz gerekiyor bunun için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

echo $LD_LIBRARY_PATH

LD_LIBRARY_PATH’i gördük şimdi ise Oracle_home için aynı şeyi yapıyoruz.

export ORACLE_HOME=/root/Oracle_client/instantclient_18_3

ORACLE_HOME ‘u tanımladıktan sonra tekrar make yaparak devam ediyoruz.

Yukarıdaki gibi make komutu sorunsuz şekilde çalıştı.

 2,457 total views,  2 views today

MSSQL de servisin change pending durumda kalması

MSSQL de servisin change pending durumda kalması

MSSQL de bazı sebeplerden dolayı servisi restart etmeniz gerekebilir ve servisi restart ettiğiniz de aşağıdaki gibi servisiniz change pending modda kalabilir .  MSSQL servisine bu durumda  hiçbir şekilde müdahele edemeyebilir ve biran önce sorunun çözülmesi için restart yapmak isteyebilirsiniz.

SQL Server servisleri kapatırken  loginleri disable’a çeker(sysadmin ve serveradmin hariç) , sp_who ve sp_lock  çalıştırır ve bunlardan gelen sonuçların(Transact SQL, Stored Procedurel) bitmesini bekler. Bu işlemler de tamamlandıktan sonra instance üzerindeki tüm veritabanlarında checkpoint yapar  ve servis durdurulur.

Fakat aşağıda belirteceğim yöntemle checkpoint yapmadan tüm kullanıcı işlemlerini sonlandırır .Servis başladığında  sonlandırılan işlemler rollback edilir.

MSSQL Servisiniz change pending durumda olsa dahi DAC (Dedicated Admin Connection) ile bağlantıya gerek kalmadan SSMS (SQL Server  Management Studio ) üzerinden connection kurabilirsiniz ve connection kurduktan sonra aşağıdaki komutu yeni bir session açarak çalıştırabilir ve  stop edebilirsiniz.

SHUTDOWN WITH NOWAIT

Komutu çalıştırdıktan sonra aşağıdaki gibi mesaj aldıysanız servisiniz durdu demektir .

 1,387 total views

PostgreSQL de Universal Unique İdentifier (UUID)

UUID, “Universally unique identifier” nin kısaltılmışıdır. Kabaca çevirirsek, evrensel benzersiz tanımlayıcı diyebiliriz . Veritabanında satırlara tanımlayıcı olarak integer kullanırız. UUID ise, 36 karakterlik, sayılar ve harflerden oluşan, bir settir ve en önemli özelliği, yüksek derecede benzersiz olmasıdır.

 955 total views

PostgreSQL Şema İsmini Değiştirmek

PostgreSQL Şema İsmini Değiştirmek

Syntax durumlarından büyük küçük harflerine takılmamak için veya farklı isim belirlemek için şema ismini değiştirmek isteyebiliriz. Bunun için aşağıdaki script’i kullanabiliriz.

Aşağıdaki gibi ilk olarak \dn komutu ile şemaları listeliyoruz.

Faruk şemasının ismini aşağıdaki komut yardımı ile  değiştiriyoruz.

ALTER SCHEMA faruk RENAME TO ERDEM;

Şema ismini ERDEM olarak değiştirdik ve \dn komutu ile ismin değişip değişmediğini kontrol edelim.

Yukarıda görüldüğü üzere faruk şemasını erdem olarak değiştirdik.

 852 total views

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa