Ay: Kasım 2018

PostgreSQL için Oracle Client Kurulumu

Oracle_client  localinizden uzak Oracle veritabanlarına bağlanmanız için gereklidir. Oracle_client ile localinizden  oracle’a bağlanmanız için gereklidir. Postgresql de Oracle_fdw için bu kurulumun aşağıdaki gibi yapılması gerekiyor.

Loading

Oracle_fdw   oracle_utils.c:22:17: fatal error: oci.h: No such file or directory   hatası çözümü

Oracle_fdw oracle_utils.c:22:17: fatal error: oci.h: No such file or directory hatası çözümü

Oracle_fdw oracle_utils.c:22:17: fatal error: oci.h: No such file or directory

Loading

MSSQL de servisin change pending durumda kalması

MSSQL service change pending ,MSSQL de bazı sebeplerden dolayı servisi restart etmeniz gerekebilir ve servisi restart ettiğiniz de aşağıdaki gibi servisiniz change pending modda kalabilir .  MSSQL servisine bu durumda  hiçbir şekilde müdahele edemeyebilir ve biran önce sorunun çözülmesi için restart yapmak isteyebilirsiniz.

SQL Server servisleri kapatırken  loginleri disable’a çeker(sysadmin ve serveradmin hariç) , sp_who ve sp_lock  çalıştırır ve bunlardan gelen sonuçların(Transact SQL, Stored Procedurel) bitmesini bekler. Bu işlemler de tamamlandıktan sonra instance üzerindeki tüm veritabanlarında checkpoint yapar  ve servis durdurulur.

Fakat aşağıda belirteceğim yöntemle checkpoint yapmadan tüm kullanıcı işlemlerini sonlandırır .Servis başladığında  sonlandırılan işlemler rollback edilir.

MSSQL Servisiniz change pending durumda olsa dahi DAC (Dedicated Admin Connection) ile bağlantıya gerek kalmadan SSMS (SQL Server  Management Studio ) üzerinden connection kurabilirsiniz ve connection kurduktan sonra aşağıdaki komutu yeni bir session açarak çalıştırabilir ve  stop edebilirsiniz.

SHUTDOWN WITH NOWAIT

Komutu çalıştırdıktan sonra aşağıdaki gibi mesaj aldıysanız servisiniz durdu demektir .

Loading

PostgreSQL de Universal Unique İdentifier (UUID)

UUID, “Universally unique identifier” nin kısaltılmışıdır. Kabaca çevirirsek, evrensel benzersiz tanımlayıcı diyebiliriz . Veritabanında satırlara tanımlayıcı olarak integer kullanırız. UUID ise, 36 karakterlik, sayılar ve harflerden oluşan, bir settir ve en önemli özelliği, yüksek derecede benzersiz olmasıdır.

Loading

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa